เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ และแสดงความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ระหว่างวันที่ ๓๐​ กรกฎาคม​ – ๗ สิงหาคม​ ๒๕๖๔

เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ และแสดงความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ระหว่างวันที่ ๓๐​ กรกฎาคม​ – ๗ สิงหาคม​ ๒๕๖๔