สาขาวิชาพัฒนศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

👀 รายละเอียดการรับสมัคร 👉 https://www.edu.chula.ac.th/node/2247