ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพัฒนศึกษา ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2565 ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงาน หรือวิชาชีพ