ครุ-จุฬาฯ รวมใจ ดูแลพี่น้องชาวไทย ร่วมใจบริจาคให้รพ.สนาม จุฬาฯ ฝ่าภัย COVID-19