ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ (พัฒนศึกษา ป.เอก) กับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศในปี 2564