ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประวีณา ชะลุย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพัฒนศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประวีณา ชะลุย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพัฒนศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สกศ.